Samiskt kulturmiljöprogram

Under perioden 1 september 2021–28 februari 2022 leder Stiftelsen Gaaltije tillsammans med Sametinget och Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum arbetet med att ta fram ett nytt samiskt kulturmiljöprogram. Programmet ska gälla för perioden 2021–2025. Arbetet finansieras av Sametinget, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Ett samiskt kulturmiljöprogram har funnits sedan 1998 och förnyats ungefär vart femte år. Syftet har hela tiden varit att ha ett aktivt och uppdaterat dokument med målsättningar för samiskt kulturmiljöarbete. Programmet är vägledande för arbetet inom länsstyrelser, museer, myndigheter, intresseorganisationer och andra som arbetar med samiskt kulturarv. Se programmet här

Rulla till toppen