SamRus2

SamRus2 är ett projekt med syftet är att stärka och synliggöra samiska perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet i Jämtland Härjedalen, till gagn för regionalt samiskt samhälle i allmänhet och till samiska företags hållbara tillväxt och konkurrenskraft i synnerhet.

Bakgrunden till projektet är att regionala utvecklingsprocesser fortgått utan att samiskt samhälle på allvar bjudits in. Konsekvensen av detta är att Region Jämtland Härjedalens och andra aktörers utvecklingsfokus har komplicerat situationen för samiska intressen i länet och ofta blivit anledningar till konflikter.

Projektet ska bidra till samlad kunskap till det samiska samhället på individ, företags- och organisationsnivå om regionala utvecklingsinsatser och -processer och hur dessa kan påverkas. Aktiviteterna i projektet syftar till att stärka samiskt samhälle att vara en proaktiv aktör i regionala utvecklingsprocesser genom förbättrade processer, starkare nätverk, fler aktörer och kluster. I samhället i stort, bland aktörer, beslutsfattare, utvecklingsinsatser, media och allmänhet är kunskapsnivån om samiska förutsättningar låg. En viktig del i projektet är att sprida kunskap och skapa förståelse för samiska värderingar, villkor och behov.

Projektet pågår under perioden 1 juni 2023 till och med 31 maj 2026 och finansieras av Europeiska Utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.

Mer information: Erika Unnes, projektledare, +46(0)70-978 73 58, erika@gaaltije.se

Rulla till toppen