Bibliotek

Till minne av Gaaltijes första verksamhetschef, Ingwar Åhren, har Stiftelsen Gaaltije inrättat Ingwar Åhréns bibliotek.

Här hittar du över 1000 böcker och skrifter med, i huvudsak, inriktning på samisk historia och nutid. Läs om politik, språk, historia och framtid. Biblioteket är ett referensbibliotek där vi välkomnar dig som student, forskare eller allmänt intresserad att på plats studera våra böcker.

Biblioteket har möjliggjorts genom familjen Åhréns donation. Vi riktar ett stort tack till Kerstin, Mattias och Katarina!

Välkommen under våra ordinarie öppettider!

Här ser du bibliotekets innehåll!

Rulla till toppen