Verksamhet

Stiftelsen Gaaltije ska verka för det samiska folkets kulturella och kristna intressen. Så står det i våra stadgar. I vår dagliga verksamhet arbetar vi med att sprida kunskap och information om samiska samhället och vår kultur, både via Gaaltije – saemien museume men även genom våra projekt, uppdrag och evenemang.

Vi vill vara en stark utvecklingskraft i och för det samiska samhället och värnar samiska perspektiv i samhällsutvecklingen. Genom vår personal och vårt nätverk har vi en unik kunskap om samisk kultur, historia och samhälle.

Rulla till toppen