Gaaltije – saemien museume

Gaaltije är ett samiskt museum i sydsamiskt område. I våra utställningar berättar vi om samisk historia och beskriver vår syn på samhället och vår situation. Allt ur ett samiskt perspektiv.

Vår ambition är att erbjuda såväl fasta som tillfälliga utställningar med både konstnärliga, historiska och samhälleliga perspektiv.

Genom vår verksamhet vill vi tydliggöra att samisk kultur är dåtid men även nutid och, definitivt, framtid. Fritt inträde.

Håll koll på vad som visas just nu!

Rulla till toppen