Beavnardahke

Projektet ska stärka det sydsamiska områdets konkurrenskraft och attraktivitet genom att skapa starka reseanledningar baserade på samiska kulturmiljöer och berättelser. Genom att utveckla och nyttja modern informationsteknologi /applikation kan samiska kulturmiljöer och berättelser förvaltas, tillgängliggöras och marknadsföras och incitament för utveckling av samisk och övrig besöksnäring skapas. Genom projektet ska organisationerna Gaaltije och Saemien Sijte utvecklas som besöksmål, kunskapsbanker och centrum för information om sydsamisk kulturhistoria.

Scroll to Top