Sámis on the coast – Beavnardahke II

Foto Håkon Hermanstrand

Interreg-projektet Sámis on the Coast – Beavnardahke II är ett samarbete mellan Gaaltije och Saemien Sijte i Snåsa. Det är en fortsättning på det tidigare projektet Beavnardahke där en digital plattform utvecklades för att synliggöra sydsamiskt kulturarv samt skapa platser att besöka i det sydsamiska landskapet.

hemsidan kan du, genom att följa olika stigar, lära mer om den sydsamiska kulturen och få tips på platser att besöka. Baalka är sydsamiskt och betyder stig.

I projektet Sámis on the Coast – Beavnardahke II fortsätter arbetet med att synliggöra den sydsamiska kulturen med fokus på kustområden i södra Norrland och Tröndelag. Kunskap och dokumentation som tas fram i projektet kommer att publiceras på baalka.se. Genom projektet önskar vi att öka kunskapen om samisk kultur och historia i området.

Projektet avslutades 2022

Rulla till toppen