Med samiska perspektiv—regional utveckling i Jämtland Härjedalen

Med samiska perspektiv—regional utveckling i Jämtland Härjedalen är det dokument som beskriver den samiska visionen och perspektiven på regionens status, utvecklingsfokus och i förlängningen resursfördelning på kort och lång sikt.

Ladda ner visionen här:

Rulla till toppen