Om oss

Stiftelsen

Stiftelsen Gaaltije bildades 1984 med syftet att förvalta arvet efter KMA – Kvinnliga Missions Arbetare – och dess verksamhet vid Fjällgård i Hålland, Åre kommun. Stiftelsen startade senare det sydsamiska kulturcentret Gaaltije och sedan 1999 finns vi i den f.d. Tullkammaren i centrala Staare. Stiftelsens huvudmän är Svenska Samernas Riksförbund, Same Ätnam, Åarjelraedtien Sibrie, Staaren Sibrie och Frostviken-Hotagen Sameförening. Stiftelsens ändamål är att bedriva verksamhet till gagn för det samiska folkets kulturella och kristna intressen främst genom att driva det sydsamiska kulturcentret Gaaltije.

Kulturcentrum

Stiftelsen Gaaltije äger och driver det sydsamiska kulturcentret Gaaltije, beläget i den f.d. tullkammaren på Köpmangatan 58 i Staare. Här driver vi Gaaltije – saemien museume med fokus på utställningar och event och vår butik där vi satsar på samiska produkter av äkta och god kvalitet. Härifrån bedrivs all vår övriga operativa verksamhet och här hittar du oftast vår personal. Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum är ett resurscentrum med fokus på kultur, språk, näring och samhälle. Vår verksamhet har en enande inriktning – vi vill stärka den sydsamiska positionen i samhället och värna vår kultur. Vi vill dessutom vara en kreativ miljö för utveckling av nya idéer att förverkligas av oss eller andra. Till oss vänder du dig med frågor relaterade till det samiska samhället. Genom vår kunskap och vårt nätverk kan vi hjälpa till!

Jerker Bexelius
Verksamhetschef
+46 70 6060862
jerker(@)gaaltije.se
Erika Omma Unnes
Projektledare
+46 70 978 73 58
erika(@)gaaltije.se
Emma Olofsson
Ekonomi och butik
+46 72 5153940
emma(@)gaaltije.se

Anneli Bäckman
Curator, Gaaltije Museume
+46 70 182 32 83
anneli(@)gaaltije.se

Styrelsen

 • Karin Thomasson, ordförande, 070-530 10 90
 • Mikael Jakobsson
 • Anita Olofsson
 • Nils-Anders Jonsson
 • Charina Knutson
 • Madeleine Sáttoj Wedenberg
 • Laila Wilks, ersättare
 • Katrin Asplund, ersättare
 • Olof T Johansson, ersättare
 • Inger Jansson, ersättare
 • Britt Sparrock, ersättare

Jobba hos oss

Rulla till toppen