Bygdesamer från kust till kust

E6 genom Skatval i Stjørdal kommune, här bodde bygdesamer på 1800-talet, foto Håkon Hermanstrand

Ett nytt gränsöverskridande projekt ska forska om fastboende samers historia. Okänt för många är att den samiska befolkningen i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland även omfattar fastboende på bygden.

Saemien Sijte i Snåsa, Gaaltije i Östersund och Nord universitet i Levanger har fått medel från Trøndelags regionala forskningsfond för ett ettårigt forskningsprojekt som kan bana väg för mer forskning. Tillsammans ska de tre partnerna få veta mer om historien om den fastboende samiska befolkningen i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland mellan 1800 och 1920. Projektet heter Bygdesamer från kust till kust.

De fastboende samerna var knutna till det övriga samiska samhället och personer från Östersjökusten gifte sig med personer från den norska kusten. De levde på jakt, fiske, hantverk, handel, lönearbete och småbruk. De var ofta specialister på slakt, skinnarbete, folkmedicin eller jakt i de bygdesamhällen där de bodde.

Projektet Bygdesamer från kust till kust kommer att arbeta med historien om denna del av en samisk befolkning, som i Norge ofta kallas bygdesamer och i Sverige även omfattar sockenlappar. Det är en fortsättning på kunskapsuppbyggnaden i Interregprojektet Beavnardahke 2. Projektet kommer att ge underlag för ännu mer forskning under det kommande året. Målet för 2023 är att skapa en vandringsutställning och en forskningsartikel som kan öka kunskapen om bygdesamerna. Projektledare är historiker Håkon Hermanstrand vid Saemien Sijte.

Rulla till toppen