Evenemang & utställningar

Gaaltije är en unik arena för samisk konst, kultur och kunskap. Vi är en återkommande arrangör av konstutställningar, musikarrangemang, föreläsningar, festivaler, kurser, m.m. Vår ambition är att erbjuda det samiska folket en kulturell samlingsplats såväl som andra en källa till ny kunskap om det samiska samhället och kulturen. Se till att hålla dig uppdaterad om kommande evenemang!

Loading Events

« All Events

THE SAMI REINDEER PEOPLE OF ALASKA

Samiska renskötare i Alaska

 1894 och 1898 kom totalt 137 samiska renskötare och deras familjer från Norge och Finland till Alaska. De var anställda av USA:s renskötselprojekt för att lära ut renskötsel till Yup’ik- och Inupiaqfolken i Alaska. De arbetade till en början med renar som förts till Alaska redan 1892 av tjuktjer, renskötare från den ryska Tjuktjerhalvön. I expeditionen 1898 kom 118 samer tillsammans med 538 renar, renlav, vallhundar, 419 pulkor, seltyg, skidor och annan utrustning som behövdes i renskötseln.

När den tvååriga kontraktstiden i renskötsel projektet löpte ut, kom några av samerna att bosätta sig och bilda familj i Alaska. En del gifte in sig i inhemska familjer, en del förlorade kontakten med släkten hemma och några återvände till Norge. Runt 1910 fungerade renskötseln hos Inupiaq och Yup’ik väl. En del av samerna fortsatte i renskötseln med egna hjordar. Andra deltog i utvecklingen av transporter med dragren, som blev ett komplement till systemet med slädhundar innan flygets dagar. Omkring 1914 uppstod ett kommersiellt intresse för renkött, som ledde till ytterligare tryck på renskötselmetoder och på hjordarnas storlek.

I början av 1920-talet fanns över 500 000 renar i västra Alaska, resultatet av det gemensamma arbetet av såväl samiska renskötare som Inupiak och Yup’ik. Men den 1 september 1937 infördes en lag om renskötseln som tvingade samerna, som inte betraktades som infödda, att upphöra med renskötsel till förmån för den inhemska. Samerna tvingades sälja sina hjordar med förlust. Djupt besvikna, och efter lång tid i Alaska, flyttade en del tillbaka till Norge. De som hade rotat sig stannade, särskilt de som var ingifta i lokala familjer. Redan 1902 hade en samisk koloni bildats i Poulsbo, Washington, och några flyttade dit. Ättlingar till deltagare i expeditionerna lever fortfarande i Alaska, i Norge och i kontinentala USA. Dessutom finns en renskötarfamilj i Kanada med rötter i denna period.

Denna utställning vill hedra de samer som kom och lämnade ett bestående bidrag till Alaskas och Nordamerikas historia, och såväl renskötarna och deras ättlingar som de infödda ättlingarna i Alaska, som alltjämt påverkar Alaskas landskap, folk och historia.

Utställningen är skapad av Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i samarbete med Báki, The International Sami Journal och Sami Cultural Center of North America

Plats Gaaltije Museume Köpmangatan 58 Östersund

Fritt inträde

6 maj 2024 kl 11:00 8 augusti 2024 kl 17:00

Stiftelsen Gaaltije

Rulla till toppen