Sydsamiskt kulturcentrum

Stiftelsen Gaaltije äger och driver det sydsamiska kulturcentret Gaaltije, beläget i den f.d. tullkammaren på Köpmangatan 58 i Staare. Härifrån bedrivs all vår operativa verksamhet och här hittar du oftast vår personal. Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum är ett resurscentrum med fokus på kultur, språk, näring och samhälle. Vår verksamhet har en enande inriktning - vi vill stärka den sydsamiska positionen i samhället och värna vår kultur. Vi bedriver publik verksamhet i form av bl.a. butiksförsäljning, utställningar, evenemang och föreläsningar samt uppdragsbaserad verksamhet genom projekt och konsultinsatser. Vi vill dessutom vara en kreativ miljö för utveckling av nya idéer att förverkligas av oss eller andra. Till oss vänder du dig med frågor relaterade till det samiska samhället. Genom vår kunskap och vårt nätverk kan vi hjälpa till!

Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum

Stiftelsen Gaaltije

Box 20

831 21 Östersund

 

Tel +46 72 515 39 40

Email; administration(@)gaaltije.se

Besöksadress; Köpmangatan 58

Copyright © All Rights Reserved