Stiftelsen Gaaltije

Stiftelsen Gaaltije

Stiftelsen Gaaltije bildades 1984 med syftet att förvalta arvet efter KMA - Kvinnliga Missions Arbetare - och dess verksamhet vid Fjällgård i Hålland, Åre kommun. Stiftelsen startade senare det sydsamiska kulturcentret Gaaltije och sedan 1999 finns vi i den f.d. Tullkammaren i centrala Staare. Stiftelsens huvudmän är Svenska Samernas Riksförbund, Same Ätnam, Åarjelraedtien Sibrie, Staaren Sibrie och Frostviken-Hotagen Sameförening. Stiftelsens ändamål är att bedriva verksamhet till gagn för det samiska folkets kulturella och kristna intressen främst genom att driva det sydsamiska kulturcentret Gaaltije.

Stiftelsen Gaaltije

Box 20

831 21 Östersund

 

Tel +46 72 515 39 40

Email; administration(@)gaaltije.se

Besöksadress; Köpmangatan 58

Copyright © All Rights Reserved